ทุเรียนต้องการ ธาตุอาหารชนิดใดเป็นหลัก ในระยะมะเขือพวง จนถึงตัดลูก

ทุเรียนต้องการ ธาตุอาหารชนิดใดเป็นหลัก ในระยะมะเขือพวง จนถึงตัดลูก

5 Likes

ระยะนี้ เสริมโบรอน จะได้ติดผลดีขึ้น

2 Likes

ใช่ใช้แคลเซี่ยม โบรอน ตามที่คุณ นัท กาญจนา
หรือ ดูกันอย่างเต็มดังนี้
การจัดการเพื่อส่งเสริมการติดผล
การตัดแต่งช่อดอก ให้เป็นดอกชุดเดียวกัน

 1. ดอกชุดเดียวมีปริมาณมาก ต้องตัดแต่งดอกออกในปริมาณที่เหมาะสมให้กระจายทั่วทรงพุ่ม ควรทำในระยะหัวกำไล
 2. ดอกมี 2รุ่นวัยต่างกันควรเลือกตัดแต่งดอกรุ่นที่มีน้อยกว่าออก เพื่อป้องกันการแก่งแย่งอาหารกัน
 3. กรณี ดอก 2รุ่นวัยต่างกันแต่ปริมาณเท่าๆกัน จำเป็นต้องเลือกรุ่นที่ขายได้ราคาไว้
 4. กรณีดอกมีหลายรุ่นให้เลือกแต่งดอกเป็นดอกรุ่นเดียวกันในแต่ละกิ่ง โดยปริมาณให้กระจายอย่างเหมาะสมทั่วทรงพุ่ม
  กรณีพันธุ์ชะนีการตัดแต่งช่อดอกเป็นกลุ่มใหญ่ ตรงตำแหน่งกลางกิ่ง อย่าเหลือช่อดอกน้อยเกินไป เพราะทุเรียนพันธุ์ชะนีผลอ่อนจะโตช้า การที่ไว้ช่อดอกจำนวนมากที่กลางกิ่งมีพลังดูดอาหารมาเลี้ยงลูกได้ดีกว่า แล้ค่อยทำการตัดแต่งผลออกภายหลังติดผลแล้ว 3 สัปดาห์
  การให้ปุ๋ยในระยะ ไข่ปลาถึงดอกบาน
  เพื่อให้ทุเรียนมีการพัฒนา และติดผลที่สมบูรณ์ ควรให้ปุ๋ยน้ำตาลทางด่วนผสมแคลเซียมในระยะ1- 2 สัปดาห์ก่อนดอกบาน
  การให้น้ำในระยะ ไข่ปลาถึงดอกบาน
  เพื่อไม่ให้การพัฒนาของดอกหยุดชะงัก หรือดอกฝ่อ ควรมีการให้น้ำอย่างต่อเนื่องจากระยะไข่ปลาและลดลง2ใน3 ของปริมาณที่ให้ตามปกติช่วงก่อนบาน(ระยะหัวกำไล)จะส่งผลทำให้การติดผลดีขึ้น
  การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  แมลงศัตรูสำคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอน กัดกินดอก เพลี้ยอ่อน และโรคดอกเน่าจากราไฟทอปธอร่า โรคดอกแห้งจากเชื้อราแอนแทรคโนส
  การช่วยผสมเกสร
  โดยปกติทุเรียนที่ผสมเองตามธรรมชาติจะมีลักษณะรูปทรงค่อนข้างจะแกว่งตัวมากคือมีพูแป้วปะปนมามากมายทำให้เป็นเกรดส่งออก(5พูเต็ม)ได้น้อย จำเป็นจะต้องมีการช่วยผสมจึงจะทำให้ทุเรียนมีรูปร่างเต็มพูสวยงาม เป็นเกรดส่งออก แต่อาจมีจำนวนเมล็ดโตมากขึ้น ผิดกับผสมตามธรรมชาติซึ่งจะมีเมล็ดลีบมากกว่า
 5. วิธีที่ 1การเลือกตัดเกสรตัวผู้พันธุ์ที่แข็งแรงเช่นก้านยาว ที่มีละอองสีขาวรวมไว้แล้วใช้แปรงขนกระต่ายมาปัดละอองเกสรตัวผู้แล้วนำไปปัดดอกทุเรียนที่ต้องการผสม
 6. วิธีที่ 2 ไม่ต้องตัดเกสรตัวผู้แต่ใช้แปรงขนกระต่ายปัดที่ดอกทุเรียนต้นที่ต้องการผสมได้เลยก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่าย สะดวก รวดเร็ว
  การจัดการผลให้มีคุณภาพ
  หลังทุเรียนผสมแล้ว 1 สัปดาห์เริ่มให้น้ำทีละน้อยและเพิ่มขึ้นหลังผสมแล้ว 3 สัปดาห์ และให้เพียงพอต่อความต้องการของการพัฒนาของผล
  ทุเรียนทำให้คุณภาพเนื้อสม่ำเสมอ และหยุดการให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยว 10-20 วันช่วยให้เนื้อแห้งไม่แฉะ
  การตัดแต่งผล
  การตัดแต่งผลเป็นขบวนการผลิตที่ช่วยให้ผลทุเรียนมีคุณภาพดี สามารถเป็นเกรดที่เข้าตลาดได้มากขึ้นโดยตัดแต่งผลตั้งแต่ระยะ 1เดือน ไว้3-5ผล 2เดือนไว้2-3 ผล 2.5 เดือน ไว้ 1-2ผลเท่านั้นรูปที่ 14
  การให้ปุ๋ย
  ครั้งที่ 1ช่วยขยายขนาดผลระยะขึ้นลูก 5-6สัปดาห์หลังผสมเป็นปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูงได้แก่ 12-12-17+2Mg ,13-13-21,12-11-18,14-7-35,15-5-20,อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้น
  ครั้งที่ 2 หลังผลขยายใหญ่แล้วขนาดกระป๋องนม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วอายุ 7-8 สัปดาห์ให้ปุ๋ยโปแตสเซียมสูง ได้แก่0-0-50หรือ 7-10-35หรือ 15-5-20 อั้ตรา 2.5-3.0 กิโลกรัม/ต้น
  ปุ๋ยทางใบ
  1)ปุ๋ยทางด่วน หรือน้ำตาลทางด่วนฉีดพ่นทุก สัปดาห์ 5 ครั้งหลังดอกบาน ช่วยกระตุ้นเมตาโบลิซึม ผลอ่อนเจริญเติบโตเร็ว
 7. วิธีที่ 2 ดำเนินการดังนี้
  2.1)ระยะหางแย้ไหม้ หรือขึ้นหนามใช้ปุ๋ยน้ำ 14-14-14 อัตรา 300 มิลลิลิตร ผสม ยูโธนิค 100 มิลลิลิตร
  วินสลับอามีกรีน 200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ
  2.2) ระยะผลอ่อน 30 วันหลังดอกบานขนาดผลเท่าไข่ไก่ ประมาณ 4 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัม ผสมกรีนแคลสลับเอมอนด์ 250 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่ม
  2.3) ระยะผลอาย 60 วันขนาดกระป๋องนมเส้นผ่าศูนย์กลางผล 3 นิ้วใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัม ผสมผสมกรีนแคล 250 มิลลิลิตร ผสมวินสลับสลับอามีกรีน200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่ม
  2.4) ผลอายุ 3 เดือนหรือ 90 วันขนาดกล่องทิชชู เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ถึงเก็บเกี่ยว ให้สังเกตหากผลมีการเจริญเติบโตดีสม่ำเสมอ ก็ให้ลดปุ๋ยเกล็ดอาหารเสริมและฮอร์โมน หรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโต
  การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตามดัชนีของแต่ละพันธุ์ เช่น หมอนทอง 120-135 วัน ปลิงบวม ก้านแข็ง หนามแห้งขึ้นไข ขั้วแข็งสาก เส้นกลางพูเด่น เคาะฟังเสียงโปร่ง รูปที่ 15และ16
2 Likes

ขอบคุณข้อมูลค่ะ