วิธีปรับน้ำฝนให้เป็นกลางครับ

วิธีปรับน้ำฝนให้เป็นกลางครับ

1 Like

เท่าที่เคยมีประสพการ ส่วนมากน้ำฝนค่อนข้างจะเป็นกลาง หรือกรดอ่อนๆ ถ้าความเป็นกรดเป็นด่างที่ ๖.๕ - ๗ จัดว่าดีมาก สำหรับการใช้สำหรับละลายสารเคมี และให้น้ำกับพืช

และน้ำที่เป็นด่างจัด ถ้าใช้ไม่มาก ปรับด้วยน้ำส้มสายชู
ถ้าใช้มากๆ อาจจะปรับด้วยกรดไนตริก

ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับ ระดับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ

1 Like

ขอบคุณครับ