ขอคำแนะนำหน่อยครับ

ขอคำแนะนำหน่อยครับ

จะให้แนะนำ
ปลูกลำไยนอกเขตภาคเหนือ หนึ่งวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับสภาพและปรับโครงสร้างดิน
1.ไถลึก ผาน 3 ระเบิดดานแล้วหรือยัง แล้วพรวน
2.กำหนดระยะปลูก 4X4ระยะชิดหรือ 6X6 เมตร
3.ตั้งร่องเนินหลังเต่า หรือยกโคกสูง 40-50 เซนติเมตร กว้าง 3-เมตร
4. เลือกว่าจะปลูกพันธุ์ อีดอหรือ พวงทอง
5.การปลูกใส่หินฟอสเฟต 0.5กิโลกรัม+ปุ๋ยคอกเก่า5กก.ผสมกับดินหน้าประมาณ2/3ของหลุมแล้วจึงปลูกลำไยลงไปปักไม้ยึด พลางแสงรดนำ้ทันที
6.การให้ปุ๋ย เคมี ลำไยเล็ก 16-16-16 หรือ 15-15-15 ช่วงก่อน![ลำไย3ออกดอก 8-24-24 บำรุงขยายผล 16-16-16 พัฒนาคุณภาพเนื้อ 13-13-21
7.การให้น้าสม่ำเสมอในช่วงแรก แล้วค่อยเว้นระยะ 3-5วันครั้ง
8.การตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับทรงพุ่มเตี้ย ให้มีต้นประธานต้นเดียว
9.การทำให้ออกดอกใช้โปแตสเซียมคลอเรต ชักนำการออกดอกเมือลำไยอายุ3ปี


2 Likes

ขอบคุณมากครับอาจารย์

เป็นกำลังใจให้คับ ลำไยปีนี้ราคาสูงอยู่