มะม่วงมีแมลงมากินใบอ่อนใช้ยาตัวไหนได้บ้างครับ

มะม่วงมีแมลงมากินใบอ่อนใช้ยาตัวไหนได้บ้างครับ

1 Like

คำถามนี้กว้างมากเกินไปแมลงมีหลายกลุ่มทั้งปากกัด เช่น หนอนผีเสื้อ ด้วง แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง การใช้สารแตกต่างกัน ขอรูปถ่ายรอยทำลายเพิ่มเติม หรือให้บอกลักษณะของตัวแมลงเพิ่มเติมด้วยครับ

1 Like

ตามอาจารย์สุเทพบอกเลย แมลงแต่ละประเภทใช้ยาต่างกันครับ

1 Like

มีรูปไหม ต้องดูก่อน