ขุดสระน้ำไม่อยู่ทำงัยดีครับ

ขุดสระน้ำไม่อยู่ทำงัยดีครับ

ในที่ดินทราย ร่วนทราย ดินลูกรัง ต้องใช้แผ่นพลาสติกไวนิล รองก้นบ่อครับ แล้วไม่ต้องเอาขึ้น แล้วค่อยปลูกพืชน้ำ เลี้ยงปลาทำให้เกิดอินทรีย์วัตถุตามมา ส่วนแผ่นพลาสติกไวนิลมีจำหน่ายทั่วไป ลองค้นหาดู

1 Like