ปลูกแบบเพาะกล้าเอง ลงไว้สองเดือนแล้ว ปลูกแบบไม่ได้รดน้ำ จะมีโอกาสรอดไหมครับ ตัวเองมาทำงานกรุงเทพฯ กลับบ้านตามโอกาส

ปลูกแบบเพาะกล้าเอง
ลงไว้สองเดือนแล้ว
ปลูกแบบไม่ได้รดน้ำ
จะมีโอกาสรอดไหมครับ
ตัวเองมาทำงานกรุงเทพฯ
กลับบ้านตามโอกาส

คำถามไม่ชัดเจน คือปลูกอะไร ที่ไหน อย่างไร ?

ปลูกอะไรครับ