หน้ายางตายนึ่งทำอย่างไรค่ะ

หน้ายางตายนึ่งทำอย่างไรค่ะ

1 Like

ขอเอามาจากคอมเมนต์เก่าๆของอาจารย์อรพรรณเลยนะครับ

  1. เอาใจใส่บำรุงรักษาสวนยางให้สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มปลูก
  2. ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามจำนวนและระยะเวลาที่ทางวิชาการแนะนำ
  3. ใช้ระบบกรีดยางให้ถูกต้องและเหมาะสมกับพันธุ์ยาง
  4. อย่ากรีดยางเมื่อยางยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด
  5. หยุดกรีดยางในขณะยางผลัดใบ
3 Likes

กรีดตอนต้นเล็กไปมั๊ย อาจจะทำให้ยางตายนึ่งได้

อย่าใช้สารเร่งแล้วก็อย่ากรีดตอนผลัดใบคับ

ฟื้นฟูต้นด้วยการใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี ให้เหมาะ
ให้น้ำให้เหมาะ อย่าแล้งเกิน แล้วก็อย่ากรีดบ่อย