ผมอยากได้ปุ๋ยที่ไม่มีสารเคมี มีไหมครับ

ผมอยากได้ปุ๋ยที่ไม่มีสารเคมี มีไหมครับ

ปุ๋ยหมักเลยครับ เอาของเหลือพวกเศษพืชผัก กากต่างๆมาผสมแล้วใช้สารเร่ง พด. ช่วย

2 Likes

สูตรปุ๋ยหมักมีเยอะแยะเลยลองหาเอาได้ เติมยูเรียช่วยย่อยสลายไวขึ้นด้วย

2 Likes

ลองพวกเศษผักผลไม้ หรือเศษอาหารแล้วผสมกากน้ำตาล หรือเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ก้ดีนะ

2 Likes

จะเอา พด. ต้องเอายังไงครับ

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่วางขายกันอยู่ไม่รู้ใช้วัสดุอะไรมาทำกันบ้าง ทำใช้เองมั่นใจได้มากกว่าครับว่าไม่มีเคมี

1 Like

รับ พด. ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือกรมพัฒนาที่ดินได้

1 Like

ส่วนปุ๋ย อินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ไม่มีสารเคมี ได้แก่ปุ๋ยคอกที่ได้จากการเลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้โซดาไฟ หรือสารเคมีอื่นใดมาทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สำหรับปุ๋ยมูลสัตว์ที่ได้จากธรรมชาติยิ่งปลอดภัยมากและ เนื้อปุ๋ย(์N-P-K)สูงที่คือขี้ค้างคาว รองลงมาได้แก่ ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า ขี้ช้าง
ส่วนปุ๋ยหมัก ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ จะเป็นการหมักเปียก หรือหมักแห้ง ขึ้นกับวัสดุตั้งต้นในการทำปุ๋ยปุ๋ยหมักเป็นอะไรที่ไม่มีสูตรตายตัว ใครใกล้วัตถุดิบก็เอาอย่างนั้น ของเหลือใช้จากอุสาหกรรมเกษตร กากปาล์ม ทะลายปาล์ม กากมันกากถั่ว กากอ้อย กากน้ำตาล กากปลา พืชสดตระกูลถั่ว เศษพืชฯผสมหลายอย่าง โดยใชสารเร่ง พด. หรือ EM อาจเติม ยูเรียให้เกิดการย่อยสลายเร็วขึ้น
ปุ๋ยพืชสด จากพืชตระกูลถั่วโดยปลูกพืชตระกูบถั่วพอถึงอายุก็ทำการไถกลบ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อาจจะใช้ในรูปของปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก โดยตรง หรือนำมาหมักรวมกันระหว่างวัสดุจะใช้ทำปุ๋ยหมัก นำมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ หมักด้วยสารเร่ง พ.ด. ส่วนน้ำหมักคงมีสูตรมากมายใครจะใส่อะไรเป็นวัตถุตั้งต้น ถ้าเน้นให้ได้ไนโตรเจน ให้ใช้วัตถุดิบตั้งต้นเป็นโปรตีนจาก สัตว์ กากถั่วหรือใบพืชฯ แต่ต้องการทางคาร์บอน เพื่อเสริมสร้างพลังงาน เน้นแป้ง หรือ ผลไม้ หรือหัวพืชฯ (ก่อนทำคงต้องวิเคราะห์ว่าเราจะต้องปุ๋ยหมักประเภทไหน และต้องหาวัตถุดิบชนิดไหนมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นกัน)