มาตรฐานราคาพืชผลทางการเกษตรในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต

มาตรฐานราคาพืชผลทางการเกษตรในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต

1 Like

ดูรายวันเอาครับ เดี๋ยวนี้ตลาดมีเว็ป อัพเดททุกวัน

2 Likes

ราคาพืชผผลทางการเกษตรในฤดูการเก็บเกี่ยว ถ้าราคาผลไม้จากแหล่งผลิตในพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับภาคเหนือ จะมีราคาเคลื่อนไหวในฤดูกาล พืช ลำไย และลิ้นจี่ ติดต่อประสานได้ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ สำหรับทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ติดต่อประสานได้ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3ระยองครอบคุมทั้งภาคตะวันออกและที่5 สงขลาครอบคุมทั้งภาคใต้ ส่วนพืชอื่นๆ ตรวจสอบจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดต่างๆ ตลาดกลาง กรุงเทพเช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ภาคใต้ตลาดหัวอิฐสงขลา ตลาดศรีเมืองราชบุรี เป็นต้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิย์ กรุงเทพฯ