แนะนำผู้เชี่ยวชาญท่านล่าสุด ผู้มีประสบการณ์การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

แนะนำผู้เชี่ยวชาญท่านล่าสุด ผู้มีประสบการณ์การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

  • ดร.อรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย
    ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตร, การผลิตข้าวตามมาตรฐานความยั่งยืน, การสร้างห่วงโซ่คุณค่าของข้าวยั่งยืนและการเชื่อมโยงตลาด

19 Likes

การบริหารจัดการการปลูกข้าวเริ่มต้นจากไหนก่อนครับ

สวัสดีครับคุณ Thawatchaisuwunnarit หากมีคำถามการเกษตร สามารถพูดคุยกับชุมชนได้โดยกดตั้งคำถามใหม่ในหน้าชุมชน หรือหากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีใช้งานแอปพลิเคชั่นของเรา คุณ Thawatchaisuwunnarit สามารถแอดไลน์ของเราโดยการกดลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3eIxH3t ได้เลยนะครับ แอดมินพร้อมตอบครับ

สนใจเรื่องการปลูกข้าวอย่างยั่งยืยมาก หาข้อมูลศึกษาอยู่ค่ะ

สวัสดีครับ คุณอรวรรณ การปลูกข้าวอย่างยั่งยืนถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ หวังว่าแอปพลิเคชัน Kaset Go จะช่วยตอบข้อสงสัยของคุณอรวรรณได้ครับ ทั้งนี้สามารถตั้งคำถามหรือร่วมตอบปัญหาเรื่องข้าวในชุมชนโดยกดตั้งคำถามใหม่ในหน้าชุมชนได้เลยครับ หรือหากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีใช้งานแอปพลิเคชันของเรา สามารถแอดไลน์ของเราโดยการกดลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3eIxH3t ได้เลยนะครับ แอดมินพร้อมตอบครับ

ข้าวโพดถังเท่าไร

สวัสดีครับ คุณสุพรรณ หากมีคำถามการเกษตร สามารถพูดคุยกับชุมชนได้โดยกดตั้งคำถามใหม่ในหน้าชุมชน หรือหากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีใช้งานแอปพลิเคชั่น สามารถแอดไลน์ของเราโดยการกดลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3eIxH3t ได้เลยนะครับ แอดมินพร้อมตอบครับ