มะปรางเป็นโรคใบไหม้หลังจากแทงยอดอ่อนแล้ว

มะปรางเป็นโรคใบไหม้หลังจากแทงยอดอ่อนแล้ว

พอจะมีรูปไหมคับ ใบไหม้มีหลายสาเหตุ

1 Like

อาจเกิดจากเชื้อราไหม หรือใบแก่ ต้องดูคับ

1 Like

รออ่านค่ะ

เดี๋ยวส่งภาพให้ดูครับ