เพื่อนไฟ ไรแดง และเชื้อรา ในดอกขจร ดอกสลิด ครับ

เพื่อนไฟ ไรแดง และเชื้อรา
ในดอกขจร ดอกสลิด ครับ

อาจารย์สุเทพ เคยเขียนวิธีกำจัดไรแดงไว้คร่ะ ว่า
กรณีนี้พบไรแดง และแมลงหวี่ขาว ให้ลองเปลี่ยนเป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพกำจัดไรแดงและแมลงหวี่ขาว คือสารกลุ่ม 23 สไปโรมีไซเฟน 24%SC อัตรา 15-20ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร หรือกลุ่ม 21 ไพริดาเบน 20%WP อัตรา 20-30กรัมต่อน้ำ 20ลิตร

1 Like

สำหรับรา ลองใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำ พ่นต้นดู

ในดอกสลิด กรณีเพลี้ยไฟควรใช้สารเคมีที่อันตรายน้อย เช่น กลุ่ม 5 สไปเนโทแรม กลุ่ม 6 อีมาเมกติน กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 28 ไซแอนทรานิลิโพรล