ใครพอมีสูตรปุ๋ยหมัก สำหรับใส่สละไหมค่ะ

ใครพอมีสูตรปุ๋ยหมัก สำหรับใส่สละไหมค่ะ

3 Likes

ครับปุ๋ยหมักก็คือปุ๋ยที่ได้จากการหมักอินทรีย์วัตถุ เศษพืชทางการเกษตร นำมาผ่านการหมักโดยเชื้อจุลินทรี มีทั้งหมักเปียก ในภาชนะ ออกมาเป็นน้ำหมักสูตรต่างๆ มีสูตรที่เน้นโปรตีนจากนม ไข่ก็จะให้ ไนโตรเจนสูง ขยายผล ใบงามเขียว แต่ถ้าเน้นนำ้ตาล และกากน้ำตาล ช่วยให้พืชฟื้นตัว และเพิ่มความหวาน (ปริมาณสารอาหารที่ได้จากหมักมีปริมาณค่อนข้างต่ำ) ต้องระวังการหมักอาจทำให้เกิดกรดถ้าเอาไปใช้ไม่ถูกช่วงอาจจะเป็นอันตรายต่อพืชได้
ส่วนปุ๋ยหมักเป็นการหมักแบบ แห้งโดยใช้สาร ของกรมพัฒนาที่ดิน(พด.).ปุ๋ยพวกนี้ไม่ได้มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมาก แต่จะช่วยปรับสภาพดินให้ร่้วนฟูเกิดจุลินทรีย์มากขึ้น

เห็นบางสูตรใส่ปลาหลังเขียว

1 Like

ขาดไม่ได้เลยก็กากน้ำตาล

1 Like

สูตรใช้กับสละต่างจากผลไม้อื่นไหม