ทุเรียนเป็นโรคใบติดใช้ยากลุ่มไหนถึงจะหายขาดที่สวนมีอยู่สองสามต้นเป็นทุกปี

ทุเรียนเป็นโรคใบติดใช้ยากลุ่มไหนถึงจะหายขาดที่สวนมีอยู่สองสามต้นเป็นทุกปี

5 Likes

สิ่งที่จะทำให้โรคหายขาดได้ คือการักษาความสะอาดในแปลงปลูก

เพราะใบที่เป็นโรคทุกปีๆ จะร่วงหล่นลงไปอยู่ที่พื้นใต้โคนต้นทุเรียน ในใบที่ร่วงนั้นมีเชื้อสะสมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญที่เชื้อมีชีวิตรอดอยู่ข้ามปี

เมื่อพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชไป สามารถยับยั้งการพัฒนาของเชื้อบนใบ จะไม่พบเห็นอาการบนใบใหม่ แต่ใบเก่าที่ร่วงอยู่เชื้ออาจจะพัฒนาหรืออาจจะอยู่นิ่งๆเพื่อรอสภาพแวดส้อมที่เหมาะสม เมื่อฝนมา ความชื้นสูง เชื้อพัฒนา และสร้างส่วนขยายพันธุ์ (สปอร์) ปลิวหรือกระเซ็นโดยน้ำขึ้นมายังใบส่วนล่างก่อนและ ขยายต่อไปส่วนบนๆของต้นทุเรียนได้

ทำอย่างไร ทำได้หรือไม่ ที่จะจัดการกับใบที่เป็นโรคที่สะสมอยู่บนพื้นดิน ในกรณีนี้มีไม่มากค่อยๆทำดูนะคะ อนาคตจะได้ไม่ต้องใช้สารหรือใช้น้อยลงไปเรื่อยๆ

อีกอย่างหนึ่ง หลังจากเก็บเศษซาก ใบที่แห้ง และเป็นโรค ออกไปเท่าที่จะทำได้แล้ว หาเชื้อไตรโคเดอร์ม่า มาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก หว่านให้รอบๆโคน หรือจะกลบใบพืชที่ร่วงหล่น เพราะ เชื้อไตรโคเดอร์ม่า จะช่วยควบคุมการเจริญของเส้นใยของเชื้อราในดินได้ ( เชื้อสาเหตุโรคใบติดเป็นเชื้อราในดิน เช่นเดียวกับเขื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า)

3 Likes