เพี้ยไก่แจ้ใช่ยาอะไรดีครับ

เพี้ยไก่แจ้ใช่ยาอะไรดีครับ

เพลี้ยไก่แจ้ควรใช้วิธีผสมผสาน
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเพื่อดักตัวเต็มวัยที่บินได้ หรือตัดกิ่งที่พบระบาดมาก
2.การใช้สารเคมี ควรใช้สาร 3-4กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์สลับกันเพื่อไม่ให้ดื้อยา สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่ม 1Aและ 1B คาร์บาริล ไดอะซินอน พิริมิฟอสเมทิล ไดเมโทเอต
กลุ่ม 2B ฟิโพรนิล
กลุ่ม 3A เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
กลุ่ม 4A อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไดโนทีฟูแรน กลุ่ม 6อะบาเมกติน อีมาเมกติน กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 16 บูโพรเฟซีน

1 Like