มวนเจาะมะนาว

มวนเจาะมะนาว

1 Like

มีรูปถ่ายไหมครับว่าเป็นมวนที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร

มวนสมเขียว มะนาวที่ถูกเจาะลูกจะไม่โต ผิวจะเหลือง ไม่มีน้ำและร่วงจนหมด

ถ้าแน่ใจว่าเป็นมวนสามารถใช้สารแบบถูกตัวตายและกินตาย เช่น กลุ่ม 2 ฟิโพรนิล กลุ่ม 3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม

1 Like