ฉำฉากีาปีได้เก็บใบ

ฉำฉากีาปีได้เก็บใบ

1 Like

ต้นฉำฉานี่คือจามจุรีไหมคะ

น่าจะพอใบเริ่มร่วงก็เก็บขายได้นะ

ต้องปล่อยให้กระทบอากาศแล้งงดการให้น้ำ ต้องเป็นฉำฉาใหญ่ พ้นวัยหนุ่มสาวแล้ว3-4ปี