กล้าข้าวเป็นเชื้อรา เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไรดีคะ

กล้าข้าวเป็นเชื้อรา เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไรดีคะ

3 Likes

พอจะมีรูปใกล้ๆ หรืออธิบายอาการเพิ่มเติมได้ไม๊ มองไม่ค่อยเห็นครับ

น่าจะเพราะชื้นมาก แล้วกลางวันแดดจัด ใช้เชื้อราไครโครเดอร์ช่วยได้

สอบถามไปที่ผู้เชี่ยวชาญ ข้าวแล้ว บอกว่าคงเป็น โรคกล้าเน่าที่เกิดจากเชื้อราในดิน ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ถ้าสนใจต้องการทราบชื่อเชื้อสาเหตุ ให้ถ่ายภาพ ใกล้ๆที่จุดที่เน่ายุบ ส่งมาให้ดูด้วย ถ่ายบริเวณโคนต้นก็ดี อาจจะเห็นลักษณะเฉพาะของเชื้อได้ชัดเจน

หรือจะลองพิจารณาดูเองก่อน ดูที่โคนต้นหรือบริเวณที่แห้ง นั้น ว่ามีเส้นใยสีขาวปกคลุมอยู่หรือไม่ และ นอกจากนั้น ดูว่ามีเม็ดกลมเล็กๆสีขาวจนถึงน้ำตาล ลักษณะเหมือนเม็ดผักกาดหรือไม่

แต่ขั้นต้นบอกได้ว่าดินเป็นกรดจัดมาก จึงมีการระบาดของเชื้อราในดินได้รุนแรงขนาดนี้ คงต้องปรับปรุงดินในการปลูกครั้งต่อไป เพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้ไม่เหมาะต่อการพัฒนา
ของเชื้อราในดิน

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

๑. ในช่วงเร่งด่วนถ้าต้องการป้องกันต้นทีเหลือ เผื่อมีกล้าใช้บ้าง ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัศ 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) สามารถยับยั้งการพัฒนาของเชื้อราในดินกลุ่มนี้ได้พอสมควร
๒.หลังจากนั้น หาน้ำปูนใสมารดบ้างเป็นระยะ หรืออาจจะหว่านปูนขาวบางๆ แล้วรดน้ำ
๓. ในส่วนที่แห้งตายแล้ว หว่านปูนขาวให้มากหน่อย เพื่อยับยั้งการพัฒนาของเส้นใยเชื้อสาเหตุ ลดการแพร่กระจายได้

ผมใช้ไตรโคเดอม่าคุมราปลูกทุเรียนได้ผลดีครับ ราดทุก3วัน 1 เดือนหายเกลี้ยงครับ ไตรโคเดอม่าเป็นเชื้อราพระเอกที่ฆ่าเชื้อราร้าย

1 Like