ขอคำแนะนำยาฆ่าหญ้าในสวนข้าวโพดค่ะ แบบที่คุมและฆ่า แบบไหนฉีดทับได้/ไม่ได้บ้างคะ ขอขอบคุณค่ะ

ขอคำแนะนำยาฆ่าหญ้าในสวนข้าวโพดค่ะ แบบที่คุมและฆ่า แบบไหนฉีดทับได้/ไม่ได้บ้างคะ ขอขอบคุณค่ะ

2 Likes

ลองนิโคซัลฟูรอน+อาทราซีนไหมครับ รู้สึกจะฉีดทับได้ถ้าไม่เกิน 30 วัน

1 Like

ถ้าข้าวโพดโตแล้ว ลองไถพรวนระหว่างต้นดู

1 Like

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่า

ยินดีคับ

เมอร์เทคครับคุมและฆ่าฉีดทับข้าวโพดได้เลยครับ

1 Like

การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพดทางที่ดีควรใช้ในช่วงข้าวโพดเล็ก อายุ20-25 วัน ควรฉีดพ่นระหว่างแถว สารเคมีแนะนำได้แก่ อาทราซีน เบนทราโซล อามีทรีน อะลาคลอร์ ฯ ระหว่างต้นให้ถอนพร้อมพรวนพร้อมกับใส่ปุ๋ยไปเลย