วิธีแต่งกิ่งขนุน

วิธีแต่งกิ่งขนุน

1 Like

หลักๆก็แต่งให้ทรงพุ่มโปร่งจ้า ตัดกิ่งเล็กในทรงพุ่ม แดดจะได้เข้าถึง

2 Likes

เริ่มแต่งได้ตั้งแต่ปีนึงเลย แต่งให้โปร่งๆ

1 Like

เห็นเขานิยมตัดให้มันเตี้ย เก็บง่าย

1 Like

เพื่อให้ต้นขนุนเป็นอย่างไรก็อยู่ที่จะออกแบบให้เขาเป็น ปัจจุบันหลายๆสวนทำการตัดแต่งกิ่งต้นขนุนให้เป็นต้นเตี้ย กันหมด เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว การห่อ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
1.ถ้าต้องการต้นเตี้ย ห่อผลได้ เก็บเกี่ยวง่าย
ในปีแรก ตัดแต่งกิ่งแแบบเปฺิดทรงพุ่ม (Open Center)
วิธีการ ที่ความสูงต้น 50-100 เซนติเมตร(ขณะที่ยอดอั้นไม่ใช่ช่วงการแตกใบอ่อน)เด็ดยอดกลางทิ้ง แล้วต้นจแตกยอดใหม่แล้วเลือกเก็บกิ่งสาขาไว้ 3-4 กิ่ง แล้วที่3-4 กิ่งเดิมที่ความยาว 1.0เมตร ตัดปลายกิ่งทิ้งทุกๆกิ่งจะแตกกิ่งใหม่กิ่งละ 2กิ่งทำแบบเดียวกันไปอีกสัก 2-3ครั้งก็จจะได้ กิ่งละ 8 กิ่ง(1ตัดครั้งที่1ได้2กิ่ง ตัดครั้งที่ 2ได้ 4 กิ่ง ตัดครั้งที่ 3 ต่อ จะได้ 8 กิ่ง)
กรณีขนุนให้ผลแล้ว ตัดแต่งกิ่งประจำปี ตัดแต่งเปิดกลางทรงพุ่ม โดยตัดกิ่งกลางทรงพุ่มออก2-3กิ่ง แล้วเลือกตัดกิ่งกระโดง กิ่งแห้ง กิ่งโดนโรคแมลงทำลาย กิ่งแซม กิ่งซ้อนทับ