อยากรู้พันธุ์ข้าว

อยากรู้พันธุ์ข้าว

คู่มือ องค์ความรู้และวิธีการถ่ายถอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ด้านการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

เข้าในเว๊บไซด์ ดูนะคะ จะมีสายพันธุ์ข้าวทุกสายพันธุ์ โดยละเอียด ที่กรมการข้าวได้ผลิตมา

ปลูกภาคไหรคับ