ดอกพริกเป็นเชื้อรา รักษายังไงคับ

ดอกพริกเป็นเชื้อรา รักษายังไงคับ

4 Likes

การสอบถามเกี่ยวกับโรคพืช ถ้ามีรูปประกอบด้วยจะตอบได้อย่างตรงประเด็น

แต่ในกรณีนี้ สภาพอากาศอย่างนี้ โอกาสของดอกพริกที่จะเน่า จะเกิดจากเชื้อรา ที่เป็นสาเหตุโรคยอดและดอกเน่า หรือ บางครั้งเรียกกันว่า ราหนวดแมว
โรคนี้จะพบหลังจากฝนตกสลับกับแดดจัดสัก ๒ ครั้ง จะเริ่มสังเกตุเห็นอาการ

แนวทางการจัดการ
๑.ต้องเดินสำรวจในแปลงให้ทั่ว ถ้าพบอาการดังกล่าวข้างต้น เก็บส่วนที่เป็นโรคใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะที่สามารถป้องกันไม่ให้ส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งแปลง แล้วนำออกไปทิ้งนอกแปลงหรือเผาทำลายจะเป็นการดีที่สุด เพราะถ้าพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชไปโดยไม่เก็บส่วนที่เป็นโรคออกก่อน การควบคุมโรคอาจจะ ไม่ประสพความสำเร็จ เพราะเชื้อฟุ้งกระจายได้ง่าย
๒. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น กลุ่มรหัส ๒ ( ไอโพรไดโอน ) กลุ่มรหัส ๒๐ ( เพนไซคูรอน) กลุ่มรหัส ๓ ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตรานาโซล เป็นต้น )

5 Likes

ฝนตกนี่พาโรคตลอด ต้องตรวจประจำค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ครับ

ถ้ามีรูปจะดีมาก ตอบยากพอไม่เห็นอาการ