ปลูกถั่วฝักยาวต้นเหี่ยวตาย

ปลูกถั่วฝักยาวต้นเหี่ยวตาย

มีรูปมั๊ยคะ ใบเหลืองมั๊ย

ต้องดูรูป อาจจะแห้งขาดน้ำ หรือเป็นไวรัสไหม

ได้รดน้ำบ่อยไหม

ต้นถั่วเหี่ยวตายมีโอกาสเกิดจากศัตรูพืช ได้ทั้งโรคและแมลง

โรคพืช เชื้อราในดิน ทำลายรากและบริเวณโคนต้น
แมลง หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว

พิจารณต้นถั่วฝักยาวดูว่า จะมีโอกาสเกิดจากศัตรูชนิดไหน