มะละกอ ใช้ปุ๋ยเคมี แต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้า เป็นมะละกอปลอดสารพิษหรือไม่ครับ

มะละกอ ใช้ปุ๋ยเคมี แต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้า เป็นมะละกอปลอดสารพิษหรือไม่ครับ

2 Likes

เป็นการผลิตปลอดสารพิษครับ แม้แต่การใช้สารเคมีกำจัดแมลง ไร โรคพืช และวัชพืช ถ้าเราเว้นช่วงก่อนเก็บเกี่ยว มีสารตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้(maximum residue limited หรือ MRL) ตามหลักสากล ก็เป็นการผลิตแบบปลอดสารพิษเช่นเดียวกัน

ถ้าเว้นใช้สารก่อนเก็บเกี่ญวผลสักเดือน สองเดือนก็น่าจะปลอดภัยแล้วคับ