ทุเรียนต้นเล็ก มีแมลงกินใบ เวลาฉีดยาใช้ปุ๋ยและอาหารเสริมอะไรผสมบ้างครับ

ทุเรียนต้นเล็ก มีแมลงกินใบ เวลาฉีดยาใช้ปุ๋ยและอาหารเสริมอะไรผสมบ้างครับ

3 Likes

การพ่นสารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช ไม่ควรผสมปุ๋ยทางใบ เพราะมักจะทำปฏิกิริยาเคมีทำให้เสื่อมฤทธิ์ได้ง่าย ถ้าจะผสมกับสารกำจัดเชื้อรา อนุโลมให้ผสมกับสารกำจัดแมลงได้ แต่ควรทดลองผสมกันเพื่อทดสอบความเข้ากันได้ทางกายภาพก่อน ว่าตกตะกอน แยกชั้นหรือไม่ ถ้าผสมกันแล้วตั้งทิ้งไว้ 15นาทีไม่มีการตกตะกอน แยกชั้น จึงผสมพ่นในแปลงได้

1 Like