ปลูกลำไยใหม่ดูแลแบบไหนให้งามๆ

ปลูกลำไยใหม่ดูแลแบบไหนให้งามๆ

1.จัดการปุ๋ยคอก1015กก./ต้น
2.ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 อัตรา0.5-1.0กิโลกรัม/ต้น
3.พรวนดินออกจากชายพุ่มเป็นวงแหวนกว้าง30-50เซนติเมตร
4.ให้น้ำสม่ำเสมอ
5กำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ
5ตัดแต่งทรงพุ่มให้เตี้ยจะสะดวกในการบริหารจัดการผลิตต่อไป
6.หมั่นดูแลศัตรูลำไย

1 Like

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ