ต้นทุเรียนใบเริ่มเหลือง เป็นแบบในภาพทั่วต้น เกิดจากอะไรครับ

ต้นทุเรียนใบเริ่มเหลือง เป็นแบบในภาพทั่วต้น เกิดจากอะไรครับ

8 Likes

น่าจะเป็นอาการที่เกิดจากเชื้อรา สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งเป็นเชื้อราในดิน

เชื้อเข้าทำลายที่ระบบรากก่อน ทำให้รากต้นทุเรียนเป็นสีน้ำตาล เมื่อรากเน่ามากใบทุเรียนในระดับปลายกิ่ง แสดงอาการซีดเหลือง ชะงักการเจริญเติบโต และต่อมาใบร่วงโดยเริ่มจากใบส่วนปลายกิ่งก่อน

ที่โคนต้น และกิ่ง ที่ผิวเปลือกของลำต้นหรือกิ่ง คล้ายมีคราบน้ำเกาะติด เห็นได้ชัดในสภาพที่ต้นทุเรียนแห้งเกิดจุดฉ่ำน้ำและมีน้ำเยิ้มออกมาเนื้อเยื่อและเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม แสดงอาการลุกลามเน่ารอบโคนต้น ทำให้ทุเรียนใบร่วงหมดต้น ยืนต้นแห้งตายในเวลาต่อมา

แนวทางการจัดการโรครากเน่าโคนเน่า
สำหรับผู้ที่จะปลูกใหม่
๑. ปรับดินบริเวณหลุมปลูกด้วยปูนขาว ทิ้งไว้ประมาณ ๒ สัปดาห์
๒. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก
๓.หลังย้ายปลูกหว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔ กก.
กรณีที่ปลูกแล้วแต่ยังไม่พบอาการที่โคนต้น
หว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔ กก.

กรณีที่มีโรครากเน่าโคนเน่าเกิดแล้ว
๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ
๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด
๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ*
๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา
๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔ กก.
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่านั้น ต้องหว่านให้รอบโคน มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้มากเกินไป เพราะการจะผสมและหว่านในพื้นที่ใหญ่ๆอย่างสวนทุเรียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะทั่วถึง และคำถามที่ว่าจะต้องใช้ซ้ำเมื่อไหร่ นั้น เราสามารถสังเกตุได้จากเส้นใยสีเขียวของเชื้อราที่บริเวณโคนต้นพืช ใน ๑ -๒ ปีแรกของการใช้อาจจะต้องเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยคอก และอาจจะหว่านรำข้าวเพิ่มเป็นระยะๆ เพราะรำข้าวคืออาหารโดยตรงของเชื้อจุลินทรีย์ ถ้าหว่านรำข้าวลงไปแล้วไม่มีเส้นใยสีเขียวเกิดขึ้น

สารสำหรับเชื้อราชั้นต่ำเช่นสารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล* )กลุ่มรหัส 28 (โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส

7 Likes

ไฟทอปแน่ๆ โรคยอดฮิต

2 Likes

เจอกันเยอะครับ สู้ๆ

3 Likes

ลองเลื่อนอ่านกระทู้เก่าๆ ก็มีแต่เรื่องไฟทอปครับ อ่านเพิ่มเติมได้

1 Like

ขอบคุณทุกท่านมากครับ

อาจารย์อรพรรณอธิบายครบเลยครับ ขอให้แก้ได้