มะนาวพันธุ์อะไรที่เหมาะสำหรับปลูกในบ่อซิเมนต์

มะนาวพันธุ์อะไรที่เหมาะสำหรับปลูกในบ่อซิเมนต์

1 Like

มะนาวแป้นก็ได้คับ อย่าลืมจัดผังปลูกในบ่อดีๆคับ

1 Like

มะนาวแป้นพันธุ์พิจิตร ปลูกเสร็จรดน้ำให้ชุ่ม

ได้ทุกพันธ์ุ แป้นที่น้ำดีกลิ่นหอม ลูกดก เช่นแป้นพวงฯ ส่วนแป้นพิจิตร ตลาดไม่ค่อยนิยมไม่มีกลิ่นทนแคงเกอร์ดี

1 Like