ข้าวไร่ใบไหม้ใบเหลืองเกิดจากโรคอะไรครับ

ข้าวไร่ใบไหม้ใบเหลืองเกิดจากโรคอะไรครับ

1 Like

ใบไหม้ส่วนใหญ่เกิดตากเชื้อรา ลองใช้พันธ์ต้านดู

มีรูปใกล้ๆ ชัดๆไหมคับ

เป็นอาการของโรคใบแถบแดง (Red Stripe Disease)ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Microbacterium

อาการ ลักษณะอาการที่สำคัญของโรคเริ่มแรกใบข้าวจะเป็นจุดสีเหลืองแผลเป็นรูปกลมหรือรูปไข่ จากนั้นจะขยายจากจุดที่เริ่มเป็นขึ้นเป็นแถบไปทางปลายใบ สีของแผลจะเข้มขึ้นเป็นสีเหลืองส้ม บางครั้งจุดนี้จะมีสีเข้ม แผลที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นรุนแรงจะแห้งทั้งใบ

|การแพร่ระบาด สามารถถ่ายทอดได้โดยการสัมผัส ทางบาดแผล และรูเปิดตามธรรมชาติ

การป้องกันกำจัด

• ในดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก

• ป้องกันกำจัดด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น )

เป็นเยอะไหม ช่วงนี้ข้าวเป็นโรคเยอะเลย