ทุเรียนโคนเน่า

ทุเรียนโคนเน่า

เกิดจากเชื้อราคับ ต้องทายากำจัดเชื้อราชั้นต่ำบริเวณที่เป็น

1 Like

ไฟทอปลงเหรอครับ ลองฉีดฟอสฟอริกแอซิดเข้าต้น อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 10 มิลลิลิตรเหนือแผลครับ

1 Like

ถ้าแผลไม่ใหญ่ ถากส่วนที่มีอาการออกให้หมด และ ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชสำหรับเชื้อราชั้นต่ำป้าย หรือ
ฉีดด้วยฟอสฟริกเอซิด
กรณีที่มีโรครากเน่าโคนเน่าเกิดแล้ว

๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ

๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด

๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ*

๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔ กก.

สารสำหรับเชื้อราชั้นต่ำเช่นสารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** )กลุ่มรหัส 28 (โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส

1 Like