วิธีการตอนกิ่งมะม่วง

วิธีการตอนกิ่งมะม่วง

เลือกพันธุ์ให้ดี กิ่งที่เอามาต้องไม่แก่ไม่อ่อนไป

สนใจปลูกมะม่วงด้วยคับ ภาคเหนือ

ตอนนี้เขาไม่คิดจะตอนมะม่วงหรอกครับ เพราะไม่ค่อยได้ผล ที่นิยมปัจจุบันนี้คือ
1.การทาบกิ่ง
2.เสียบกิ่ง
3.เปลี่ยนยอดในแปลงเลย
กิ่งทาบ


ต่อกิ่ง
เปลี่ยนยอด

2 Likes