วันนี้เสนอสูตรน้ำหมักที่ใช้ในการผลิตผลไม้

1.น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ 1 สูตรเร่งใบ
น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
น้ำ------------------------------------- 10- ลิตร
ผักบุ้ง-----------------------------------1—กิโกรัม
ผักกาดหอม----------------------------1—กิโลกรัม
ใบมันเทศ-------------------------------1–กิโลกรัม
เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
การหมักส่วนผสมในถังมีฝาปิด 7-15 วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
การใช้นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดหรือรดเช้า-เย็น
ใบพืชจะงามสมบูรณ์ ใหญ่ ยาว
2.น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ สูตรเร่งราก ดอก ผล
น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
น้ำมะพร้าว----------------------------5- ลิตร(น้ำมะพร้าวห้าวตลาด โรงขูด)
กล้วย-----------------------------------1—กิโกรัม
ฟักทอง ------------------------------1—กิโลกรัม
มะละกอ--------------------------------1–กิโลกรัม
การหมักส่วนผสมในถังมีฝาปิด 3-7 วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
การใช้นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่น 2ครั้ง /สัปดาห์ในช่วงกำลังออกดอกใหม่ช่วยให้ติผลดี และเป็นผลแล้ว ฉีดพ่นจะช่วยให้ผลสมบูรณ์ ใหญ่เติบโตเร็ว คุณภาพดี
3.น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ สูตรเร่งใบ ดอก ราก ผล
น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
หัวปลา---------------------------------2—กิโลกรัม
น้ำ--------------------------------------5----ลิตร
เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
น้ำมะพร้าว ----------------------------1–ลิตร
การหมักส่วนผสมในถังมีฝาปิด 7-15วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
การใช้นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นเร่งราก ใบ ผล ดอก 2ครั้ง /สัปดาห์
4.น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ สูตรเร่งใบ ดอก ราก ผล****สูตร2
น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
กากน้ำตาล-----------------------------1—ลิตร
น้ำมะพร้าว ----------------------------1–ลิตร
เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
กากถั่วเหลือง --------------------------2- กิโลกรัม
น้ำ --------------------------------------5 --ลิตร
การหมัก หมักกากน้ำตาล น้ำมะพร้าว เปลือกสับประรด และน้ำเอ็มไซด์คนให้เข้ากัน 3 วัน หลังนั้น ใส่กากถั่วเหลือง และน้ำ ไปหมักต่ออีกในถังมีฝาปิด 2-3 เดือน
ดมดูว่ามีกลิ่นเปรี้ยวฉุน คนดูว่ามีความหนืดของกากน้ำตาล ถ้าคนแล้วไม่หนืด แต่มีกลิ่นฉุนก็นำมาใช้ได้
การใช้นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นเร่งราก ใบ ผล ดอก 2ครั้ง /สัปดาห์
ที่มา: พเยา เนียะแก้ว สวนไม้ผลอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่เสนอมาพอเป็นตัวอย่าง และแนวทางใครชอบสูตรไหนก็ลองเอาไปหมักใช้ดูน้ำเอ็มไซด์ สอบถามและหาซื้อที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัด

17 Likes

ขอบคุณครับ

ปุ๋ยหมักนอกจากแบบเปียกแล้วมีแบบแห้งด้วยใช่ไมครับ ต่างกันอย่างไร

2 Likes

เฉพาะมะม่วงหรอคับ

ใช้ได้กับไม้ผลทุกอย่างลองประยุกต์ใช้ดูครับ

1 Like