มะพร้าว มีใบจุด

มะพร้าว มีใบจุด

1 Like

มีรูปไหมคับ

โรคใบจุดมะพร้าว มีสาเหตุจากเชื้อรา Helminthosporium sp

ถ้าเข้าทำลายตั้งแต่ในระยะกล้า และไม่ได้มีการจัดการ ต้นกล้าอาจจะแห้งตายได้

แนวทางการจัดการ
๑. ถ้าเริ่มเป็นใหม่ๆ ตัดกิ่งล่างที่เป็นโรคออก ก่อนควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
๒. สารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 3 (ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) หรือ สารผสมของกลุ่มรหัสเหล่านี้เป็นต้น

ขอบคุณมากค่ะ ที่สวนก็เจอแบบนี้