มะละกอเป็นไวรัส ยอดเหลือง เหี่ยว แล้วก็ตาย อยากทราบวิธีรักษาครับ

มะละกอเป็นไวรัส ยอดเหลือง เหี่ยว แล้วก็ตาย อยากทราบวิธีรักษาครับ

2 Likes

มีรูปไหม อาจรักษาต่างกันต่างระดับความรุนแรง

ติดตามครับ

โรคไวรัสของมะละกอ เป็นแล้วรักษาไม่ได้

โรคนี้สามารถแพร่ระบาดไปได้โดยมีเพลี้ยอ่อนหลายชนิดเป็นพาหะ

แนวทางการจัดการ
๑. ทำลายต้นที่เริ่มแสดงอาการ โดยการเผาหรือฝัง
๒. ปลูกมะละกอพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคนี้ เช่น ปากช่อง๑ แขกดำ ท่าพระ
๓. โดยบริเวณปลูกต้องกำจัดวัชพืชให้ดี ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของเพลี้ยอ่อน
๔. ควรปลูกห่างจากพืชตระกูลแตง หรือ นำพืชตระกูลแตงมาปลูกเหนือลม เพื่อเป็นกับดักธรรมชาติให้เพลี้ยอ่อนเข้าดูดกิน และ อาจจะสูญเสียการถ่ายเชื้อไวรัสเข้าสู่มะละกอ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการระบาดได้บ้าง

1 Like