ขออนุญาติสอบถามครับทำไมมะม่วงมันขุนศรีปลูกที่น่านแทงช่อดอกในขีวงนี้ครับ

ขออนุญาติสอบถามครับทำไมมะม่วงมันขุนศรีปลูกที่น่านแทงช่อดอกในขีวงนี้ครับ

3 Likes

เป็นฟดูของมันไหม ปกติมันเป็นช่วงไหนค่ะ

การที่มะม่วงออกดอกในช่วงเล็กหลังปลูก มันเป็นอิทธิพลจากผลกระทบจากการขยายพันธ์ุมีมีภาวะที่จะออกดอกแล้วไม่ได้ออก ก็เลยมาดออกในช่วงหลังปลูก อาการนี้จะเป็นอยู่ ระยะเดียว ไม่ควรไว้ผล
แต่ถ้าต่อเนื่อง แสดงว่าสภาวะอากาศ แห้ง เหมาสม และมะม่วงมีการสะสมอาหารที่เหมาะสม แต่อย่างไรแนะน ำไม่ให้ไว้ผล เพราะจะทำให้ต้นมะม่วงโทรม
อยากทราบเป็นอย่างนี้กี่ต้น

2 Likes