จะใช้ยาอะไรกำจัดวัชพืชดีค่ะ

จะใช้ยาอะไรกำจัดวัชพืชดีค่ะ

วัชพืชแบบไหนคะ

หมายถึงยาฆ่าหญ้าไหม