มีวิธีกำจัดหอยทากและหอยเจดีย์ทำลายผัก แบบชีวภาพมั้ยครับ

มีวิธีกำจัดหอยทากและหอยเจดีย์ทำลายผัก แบบชีวภาพมั้ยครับ

1 Like

เคยเห็นสูตรเอาเบียล่อ ให้มันคลานไปแทน

พอเก็บผักแล้ว ก่อนปลูกใหม่ให้เอาดินมาตากก่อนค่ับ จะได้ไม่ชื้น หอยจะชอบที่ชื้น