ปัญหาดินเปรี้ยวเกิดจากอะไรครับ

ปัญหาดินเปรี้ยวเกิดจากอะไรครับ

สภาพดินมีกรดมากเกินไป

ดินเปรี้ยวต้องรีบแก้ไขนะ พืชไม่โต

ดินท่านเป็นกรด การแก้ให้ถูกต้อง ส่งดินไปตรวจ เพื่อจะได้แก้โดยให้ปูนตามค่าวิเคราะห์ การใส่ปู๋ยคอก