มดแดงไฟเกาะยอดชะอมกับโหระพาใช้อารัยฉีดค่ะ

มดแดงไฟเกาะยอดชะอมกับโหระพาใช้อารัยฉีดค่ะ

ถ้าใช้ยาฉีดมดจะช่วยไหม

เห็นเขาว่าน้ำผงซักฟองช่วยได้

มดคันไฟไม่ใช่ศัตรูของชะอมกับโหระพา แต่มดอยู่ร่วมกับเพลี้ยอ่อน หรือเพลี้ยแป้ง แสดงว่ามดคาบเพลี้ยแป้งหรือเพลี้ยอ่อนมาปล่อยที่ต้นชะอมและโหระพา เพื่อให้เพลี้ยออกลูกหลานเพิ่มจำนวนแล้วถ่ายมูลน้ำหวานให้มดเอากลับไปเลี้ยงประชากรมดในรัง การกำจัดให้ตัดกิ่งที่พบมดและเพลี้ยแป้งไปทำลาย และพ่นสารกำจัดเพลี้ยแป้งและมด เช่น สารกลุ่ม 1B ไดอะซินอน พิริมิฟอสเมทิล หรือมาลาไทออน กลุ่ม 4A อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม หรือไดโนทีฟูแรน