ขอสอบถามลักษณะ อาการ ของใบทุเรียนมีลักษณะขอบใบไม้ และลามไปยังใบข้างเคียง สักพักใบร่วง เกิดจากสาเหตุโรคอะไร และจะรักษาได้

ขอสอบถามลักษณะ อาการ ของใบทุเรียนมีลักษณะขอบใบไม้ และลามไปยังใบข้างเคียง สักพักใบร่วง เกิดจากสาเหตุโรคอะไร และจะรักษาได้อย่างไรครับ (ช่วงนี้ฝนตกบ่อย)

6 Likes

เป็นอาการของโรค แอนแทรคโนส หรือ โรคใบจุด หรือ โรคใบไหม้ มีสาเหตุจากเชื้อรา

เนื่องจากเชื้อสาเหตุแพร่ระบาดได้ทางลม และ เชื้อนี้มีพืชอาศัยหลายชนิดรวมถึงวัชพืชในสวนทุเรียน ดังนั้นจะมีเชื้อสาเหตุอยู่ในพื้นที่เกือบตลอดเวลา รอเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา ซึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเกิดการพัฒนาในช่วงใบอ่อน หรือช่วงที่พืชอ่อนแอ

ดังนั้นในการจัดการโรคนี้ จะต้องดูแลต้นทุเรียนให้แข็งแรง โดยการให้น้ำและธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงติดผลของทุเรียน ในแหล่งปลูกที่พบปัญหาโรคนี้เสมอๆ ในช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น )กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

2 Likes