เราควนปลุกทุเรียนพันธ์อะรัยดีทีมีราคาดี

เราควนปลุกทุเรียนพันธ์อะรัยดีทีมีราคาดี

3 Likes

ทุเรียน ตอนนี้เราต้องอิงตลาดจีน พันธ์ุที่ีติดตลาด พันธ์ุเก่า หมอนทอง ชะนี กระดุม สำหรับพันธ์ุลูกผสมใหม่ได้แก่ จันทบุรี 1 และจันทบุรี 10(จากการสอบถาม อ. ทรงพล สมศรี)
จันทบุรี 10


กระดุมก้านยาว
หมอนทอง
พวงมณี
ชะนี

1 Like

หมอนทองเลยค่ะ

2 Likes