ผมจะได้เข้าร่วมมั้ย

ผมจะได้เข้าร่วมมั้ย

1 Like

คำถามของคุณสั้นไปหน่อย จะได้เข้าร่วมมั้ย หมายถึงเข้าร่วมอะไรครับ?

เรื่องมาตรฐานใบรับรอง GAP หรืออินทรีย์ต้องไปยื่นเรื่องเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น เช่น หลักฐานการถือครองที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ไม่ใช่ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ถ้าผ่านขั้นตอนนี้ก็จะส่งต่อให้ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้ง แหล่งน้ำ ดินเพื่อดูการปนเปื้อนจากสารอันตราย เช่น โลหะหนัก จากเหมืองแร่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าไม่มีปัญหาตามมาตรฐานก็จะได้ใบรับรอง