คือว่าผมไปลูกมะพร้าวได้สองเดือนแล้วควรใส่ปุ๋ยอะไรได้บ้างดูแลอย่างไรให้โตเร็ว.และปัญหาที่สองกล้วยนำ้ว้าปลูกแล้วชอบใบเลือง

คือว่าผมไปลูกมะพร้าวได้สองเดือนแล้วควรใส่ปุ๋ยอะไรได้บ้างดูแลอย่างไรให้โตเร็ว.และปัญหาที่สองกล้วยนำ้ว้าปลูกแล้วชอบใบเลืองแก้ได้อย่างไรบ้าง

ช่วงเตรียมต้นให้ปุ๋ย 16-16-16 หรือสร้างตาดอกให้ใช้สูตร 9-24-24

มะพร้าวนี้ต้องระวังด้วงแรดกัดยอด กัดใบ พอมันกัดแล้วด้วงไฟด้วงงวงจะตามมา

กล้วยน้ำว้าใบเหลืองพอมีรูปไหม ใบเป็นจุดไหม