อยากเร่งลำไยให้ติดผลอ่อน ใช้อะไรหรือทำอะไรยังไงดีครับ

อยากเร่งลำไยให้ติดผลอ่อน ใช้อะไรหรือทำอะไรยังไงดีครับ

8 Likes

เพิ่มปุ๋ย เพิ่มน้ำ

1 Like

ต้องให้ปุ๋ยทางใบ

1 Like

บวกหนึ่ง

ปุ๋ยใบ13-0-46 ผสมกับกรดอะมิโนแอซิด

1 Like

ต้องลอง

ผสมอัตราเท่าไหร่คะ

ปุ๋ย 30 กรัม กรด 10 ซีซี น้ำ 20 ลิตร

1 Like

คำถามนั้นหมายความว่า ทำให้ลำไยออกดอก หลังจากการเตรียมต้น และเตรียมการเพื่อส่งเสริมการออกดอกมาก่อนแล้วรวมทั้งทำการราดสารโปแตสเซี่ยมคลอเรตมา เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนสุดท้ายคือการเปิดตาดอกเพื่อลำไยออกดอก และติดผลต่อไป ด้วย
การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแทงช่อดอก
หลังสาร 7-10 วัน ให้ฉีดพ่น สารสาหร่ายสกัด 40- 80 มิลลิลิตร และปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 500 มิลลิกรัมในน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้ลำไยแทงช่อดอกเร็วขึ้น

![DSCN5919|375x500]

1 Like