ทดลองปลูก โกโก้ พอเริ่มโตมีหนอนเจาะต้น ต้องใช้อะไรกำจัดดีครับ

ทดลองปลูก โกโก้ พอเริ่มโตมีหนอนเจาะต้น ต้องใช้อะไรกำจัดดีครับ

3 Likes

ปกติหนอนไม่น่าจะเจาะต้นนะ รากมีปัญหาหรือเปล่า

ฉีดพิริมิฟอสเข้ารูแล้วอุดด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวครับ