หนอนทีเจาะกินลำต้นมะม่วง มีวิธีการรักษาและดูแลอย่างไรบ้าง

หนอนทีเจาะกินลำต้นมะม่วง​ มีวิธีการรักษาและดูแลอย่างไรบ้าง

5 Likes

หนอนที่เจาะต้นมะม่วง ทุเรียน หรือไม้ผลอื่นๆคือหนอนของด้วงหนวดยาวส่วนมากที่พบเป็นชนิดที่เรียกว่าด้วงบ่าหนามจุด วงจรชีวิตตั้งแต่วางไข่จนเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาเป็นปี ตัวเมียจะใช้ปากกัดที่เปลือกบริเวณโคนต้นเป็นรูแล้ววางไข่ไว้ อาจจะมีหลายฟองต่อต้น หลังหนอนฟักจะเจาะชอนไชใต้เปลือกลำต้น ทำให้ท่อน้ำถูกทำลาย จนยืนต้นตายเพราะหนอนมีอายุประมาณ 280วัน หลังหนอนโตเต็มที่จะเข้าดักแด้ภายในต้นประมาณ 1เดือนจึงเป็นตัวเต็มวัยออกมาเกาะลำต้นด้านนอกผสมพันธุ์แล้ววางไข่ซ้ำต้นเดิม หรือเคลื่อนย้ายไปต้นใหม่หากต้นเดิมโทรมเกินไป

การป้องกันกำจัด 1.ใช้มีดถากตัวหนอนมาทำลาย 2.ถ้าเห็นรูเจาะที่วางไข่ ใช้กระบอกฉีดยาดูดสารกลุ่ม 1B เช่น พิริมิฟอสเมทิล หรือไดคลอร์วอส แบบเข้มข้น 1-2ซีซีฉีดเข้ารูแล้วเอาดินเหนียวอุด 3.ใช้ตาข่ายดักปลาแบบตาถี่ พันรอบโคนต้นเพื่อจับตัวเต็มวัย

การจัดการด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นมะม่วงและทุเรียน