การปลูกเมล่อนอินทรีย์ ทำได้ไหม และมีใครทำสำเร็จบ้าง จะได้หาความรู้เพิ่มเติม ครับ

การปลูกเมล่อนอินทรีย์ ทำได้ไหม และมีใครทำสำเร็จบ้าง จะได้หาความรู้เพิ่มเติม ครับ

1 Like

อยากทราบด้วยค่ะ ปกติเมลอนต้องดูแลใกล้ชิด โรคเยอะ