ปลายใบแห้งตายเป็นอะไรแก้ยังไงครับ

ปลายใบแห้งตายเป็นอะไรแก้ยังไงครับ

อาการใบเหลือง แห้ง มีโอกาสเกิดจากเชื้อราได้หลายชนิด
เนื่องจากภาพไม่ชัด ขออธิบายแล้วไปเปรียบเทียบกับอาการในแปลงด้วยตนเองนะคะ

ถ้าบริเวณลำต้นเทียม ไม่มีแผลสีน้ำตาลแดง อาการที่เกิดขึ้น มักจะเกิดจากเชื้อราในดิน (เชื้อราฟิวซาเรี่ยม) ซึ่งการควบคุมโรค ค่อนช้างยาก
๑.ตัดต้นเป็นโรคออกจากแปลง
๒.หว่านปูนขาว บริเวณต้นที่เป็นโรค รดน้ำเล็กน้อย
๓.หาเชื้อราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่า ผสมกับปุ๋ยหมักหรืแปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก. หว่านให้ทั่วๆแปลง ต้นที่เป็นโรคอาจจะหว่านให้หนาหน่อย

ถ้าบริเวณลำต้นเทียมมีจุดแผลสีน้ำตาลแคง จะเป็นอาการโรคของโรคใบจุด หรือกิ่งแห้งที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora
2. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเช่นสารในกลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นสลับหรือผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

ประเด้นสำคัญคือ ในการพ่นหน่อไม้ฝรั่ง จะต้องประบหัวพ่นให้ฝอยมากๆ เพื่อให้สารฯจับติดที่ใบเทียมได้

เป็นราไหม ต้องเอาออกจากสวน