ปีนนี้ราคามันจะดีไหมคับ

ปีนนี้ราคามันจะดีไหมคับ

เป็นเรื่องที่คาดเดายากจริงๆยิ่งสถานการณ์ โควิท 19 ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นมาอีก มีผลกระทบต่อการส่งออกของสินค้าเกษตรของประเทศไทยหลายชนิด ขณะนี้