หมอนทองปลูกกี่ปีถึงจะออกลูก

หมอนทองปลูกกี่ปีถึงจะออกลูก

ประมาณ 4-5 ปีแล้วแต่การดูแล ดูแลดีโตเร็ว ก็ออกผลได้เร็ว
การเสริมรากช่วยให้การออกผลได้เร็วขึ้นไปอีก จาก 5-ปีจะเหลือ 3ปีประมาณนั้น

1 Like

4 ปีโดยประมาณ

1 Like